Parket

Inleiding

Bij de Hoge Raad hoort een parket met aan het hoofd de procureur-generaal. Van het parket maken naast de procureur-generaal en de plaatsvervangend-procureur-generaal, advocaten-generaal deel uit. Het parket telde in 2020 25 leden (inclusief een AG in buitengewone dienst). Het parket is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het Openbaar Ministerie. Het parket is onderverdeeld in 3 secties: civiel, straf en belasting. De belangrijkste taak van het parket is het geven van juridische adviezen in zaken, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Die worden door de leden van het parket in volstrekte onafhankelijkheid genomen. In totaal werden in 2020 1480 conclusies genomen (2019: 1650): 410 in civiele zaken, 949 in strafzaken en 121 in belastingzaken.

Daarnaast heeft de procureur-generaal nog een aantal bijzondere taken, bijvoorbeeld in het kader van het klachtrecht. Het klachtrecht komt in een afzonderlijk deel in dit jaarverslag aan de orde. Andere bijzondere taken van de procureur-generaal, die in dit deel aan bod komen, zijn: